Century XD-Xtreme Detail - 18 Scale 21st 1 nqinyw2548-Militari